Αρχείο μηνός Μαΐου 2011

Διοίκηση και πολεοδομικές αρμοδιότητες κατά τον ν. 3852/2010

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα μελέτης του κου Δημητρίου Γ. Χριστοφιλοπούλου, δικηγόρου και καθηγητού Θεσμών και Πολιτικής Χωροταξίας-Πολεοδομίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Νομικό Βήμα, τομ. 59, τευχος 2, σελ. 225-230 και με τίτλο: «Καλλικράτης»(Ν. 3852/2010) και πολεοδομικές αρμοδιότητες. Συνέχεια ανάγνωσης Διοίκηση και πολεοδομικές αρμοδιότητες κατά τον ν. 3852/2010

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων κατά τον ν. 3863/2010

Με το άρθρο 141 του Νόμου 3655/2008 παρεχόταν η δυνατότητα σε γονείς τέκνων να αναγνωρίσουν-χωρίς εξαγορά-πλασματικό χρόνο, έως πέντε (5) έτη συνολικά, προκειμένου να προσαυξηθεί το ποσό της παρεχόμενης σε αυτούς σύνταξης, με τον περιορισμό ότι η αναγνώριση θα αφορούσε τέκνα γεννημένα μετά την 1/1/2000 καθώς και ότι δεν θα αφορούσε την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Συνέχεια ανάγνωσης Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων κατά τον ν. 3863/2010