Αρχείο μηνός Φεβρουαρίου 2012

Μνημόνιο 2 και ζητήματα συνταγματικότητας

Στις 13/2/2012 υπερψηφίστηκε από τη Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το Σχέδιο Νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». Με τον εν λόγω Νόμο ρυθμίστηκαν διάφορα ζητήματα, ανάμεσα στα οποία και η μείωση των κατώτατου μισθού, όπως αυτός προβλέπεται από την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σε ποσοστό 22%. Αναφορικά με την εν λόγω ρύθμιση αναφύονται διάφορα ζητήματα από τα οποία θα επιλέγουμε να επικεντρωθούμε στα εξής δύο (2): την άμεση εφαρμογή και την ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα. Συνέχεια ανάγνωσης Μνημόνιο 2 και ζητήματα συνταγματικότητας