Αρχείο μηνός Μαρτίου 2014

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης λόγω αγοράς Α΄ κατοικίας από αλλοδαπό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16512/2013

ΤΟ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ 28ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Μαϊου 2013, με δικαστή τον Γεώργιο Τσεκούρα, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και με γραμματέα την Δέσποινα Χατζηαντωνίου, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία καταθέσεως 6 Μαρτίου 2009, των: 1 )J. K. του H. 2)A.  S. του C., κατοίκων Αθηνών, για τους οποίους παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ.Διοικ.Δ. ο πληρεξούσιός τους δικηγόροςΠαναγιώτης Τζαμτζής, κ α τ ά τ ο υ Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Προϊστάμενο της ….. ΔΟΥ …, ο οποίος δεν παραστάθηκε. Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή φόρου μεταβίβασης λόγω αγοράς Α΄ κατοικίας από αλλοδαπό