Αρχείο μηνός Σεπτεμβρίου 2014

Σύστημα ECTS: εφόδιο για την κτήση πτυχίου;

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 1268/1982: «Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό «διδακτικών µονάδων» (δ.µ.) Η δ.µ. αντιστοιχεί σε µια εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µια µέχρι τρείς εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Γ.Σ. Τµήµατος. Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθµός δ.µ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.» Συνέχεια ανάγνωσης Σύστημα ECTS: εφόδιο για την κτήση πτυχίου;

Εξώδικο Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών κατα Υπουργείου Παιδείας

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΔΗΛΩΣΗ – ΚΛΗΣΗ
Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (Σ.Α.Ν.)

ΠΡΟΣ

Τον κον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37. Συνέχεια ανάγνωσης Εξώδικο Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών κατα Υπουργείου Παιδείας

Εξώδικο επί πτυχίω φοιτητών

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΔΗΛΩΣΗ – ΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τον κον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό. Συνέχεια ανάγνωσης Εξώδικο επί πτυχίω φοιτητών