Αρχείο μηνός Αυγούστου 2015

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας, σε αλλοδαπό καθώς η σχετική άρνηση της ΔΟΥ συνιστά πράξη μη νόμιμη και ακυρωτέα. Η απαλλαγή από τον ως άνω φόρο παρέχεται, όχι µόνο σε Έλληνες υπηκόους, αλλά γενικώς σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18509/2014

ΤΟ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 26ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ένας «ευέλικτος» εργαζόμενος.

Στην διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014 ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014), και ειδικότερα την παράγραφο 4 του ανωτέρου άρθρου αναφέρεται: «Η διανυθείσα από 1.9.2012 και εντεύθεν υπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται. Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστηµα µε τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.» Η ανωτέρω διάταξη, οδηγούσε στο λεγόμενο «άνοιγμα» των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών, με το κενοφανές, όμως και όπως θα εξηγηθεί, αντισυνταγματικό αποτέλεσμα αφενός της μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2010-2012 και αφετέρου τον διπλό υπολογισμό των μοριών για την υπηρέτηση σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες. Συνέχεια ανάγνωσης Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ένας «ευέλικτος» εργαζόμενος.