Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2016

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016

Προκειμένου να διαπιστωθεί από τον καθένα μια πρώτη εικόνα του συζητούμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, το Γραφείο μας επιχειρεί μια πρώτη συστηματική παρουσίασή του.

Αυτό πάντως που μπορεί να παρατηρήσει σε μια πρώτη ανάγνωση του είναι οτι ουσιαστικά επιχειρείται μια επιβεβαίωση του Ν. 3863/2010, με αλλαγές κυρίως στο ύψος της απαιτούμενης δαπάνης όπως εισφορών, ποσών εξαγοράς πλασματικών χρόνων κα. Άγνωστο μέχρι σήμερα παραμένει ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων, γεγονός όμως εξαιρετικά κρίσιμο για την διαπίστωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016