Αρχείο μηνός Οκτωβρίου 2018

Απόφαση περί παράλειψης διορισμού επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Αριθμός απόφασης:3257/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Η΄

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Δεκεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Μαρία Πατσαρίνου, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Άννα Μαυρομουστάκη και Χαρίκλεια Κέκη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Ελένη Μιχελαράκη, δικαστική υπάλληλος.

Για να δικάσει την από 9 Ιουλίου 2015 (ΑΚ ………) αίτηση ακύρωσης,

τ ω ν: 1) Σ. Μ., κατοίκου ….., 2) Θ. Χ., κατοίκου ………, οι οποίες με προφορική δήλωση στο ακροατήριο παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης, 3) Σ. Ι., κατοίκου ….. και 4) Χ. Σ., κατοίκου ….., οι οποίοι παραστάθηκαν με το δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή, που τον διόρισαν με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια,

Συνέχεια ανάγνωσης Απόφαση περί παράλειψης διορισμού επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008