Αρχείο μηνός Ιουνίου 2019

Ακύρωση προστίμου ΤΔΕ ΕΦΚΑ για την επιβολή τεκμαρτού ημερήσιου μισθού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α7919/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ 20o MONOΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Φεβρουαρίου 2019, με δικαστή τη Μαρία Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και με γραμματέα τον Δημήτριο Κοντοδήμο, δικαστικό υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 29.9.2015,

της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …. αρ. ….) και εκπροσωπείται νομίμως από την ομόρρυθμο εταίρο Α. Σ., η οποία δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 7.2.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Τζαμτζή,

κατά τ ο υ ν.π.δ.δ. με την επωνυμία « Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από το Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 24.1.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 του Κ.Δ.Δ. του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών, Β. Α.   Συνέχεια ανάγνωσης Ακύρωση προστίμου ΤΔΕ ΕΦΚΑ για την επιβολή τεκμαρτού ημερήσιου μισθού