Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2021

Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης της ως άνω προφανούς ασυνέπειας του Υπουργείου, είναι δυνατή η ανάληψη ενεργειών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και να το αποστείλουν σε μορφή .doc και αποκλειστικά στο email μας: tzamtzislawoffice@gmail.com. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.

Ανακοπή κατα ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Αριθμός Απόφασης : 13629/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τμήμα   28o   Μονομελές

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε   δημόσια στο ακροατήριό του, στις   11 Δεκεμβρίου 2019, με δικαστή την Όλγα Θεοδωρικάκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Πολυξένη Δερβένη,
γ ι α  να δικάσει την από  14.2.2014  ανακοπή
τ  η  ς   ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ Κ….. Ο.Ε.”, η οποία εδρεύει στη …. Αττικής, επί της οδού …… αρ….., εκπροσωπείται νομίμως και η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Τζαμτζή, Συνέχεια ανάγνωσης Ανακοπή κατα ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ