Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

ΑΣΕΠ 2008 ή προγενέστερος;

Η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ του Συντάγματος επέλεξε να επιλύσει οριστικά το ζήτημα της επιλογής και πρόσληψης των υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αξιώνοντας όπως αυτή «γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει». Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΕΠ 2008 ή προγενέστερος;

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016

Προκειμένου να διαπιστωθεί από τον καθένα μια πρώτη εικόνα του συζητούμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, το Γραφείο μας επιχειρεί μια πρώτη συστηματική παρουσίασή του.

Αυτό πάντως που μπορεί να παρατηρήσει σε μια πρώτη ανάγνωση του είναι οτι ουσιαστικά επιχειρείται μια επιβεβαίωση του Ν. 3863/2010, με αλλαγές κυρίως στο ύψος της απαιτούμενης δαπάνης όπως εισφορών, ποσών εξαγοράς πλασματικών χρόνων κα. Άγνωστο μέχρι σήμερα παραμένει ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων, γεγονός όμως εξαιρετικά κρίσιμο για την διαπίστωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ένας «ευέλικτος» εργαζόμενος.

Στην διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014 ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014), και ειδικότερα την παράγραφο 4 του ανωτέρου άρθρου αναφέρεται: «Η διανυθείσα από 1.9.2012 και εντεύθεν υπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται. Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστηµα µε τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.» Η ανωτέρω διάταξη, οδηγούσε στο λεγόμενο «άνοιγμα» των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών, με το κενοφανές, όμως και όπως θα εξηγηθεί, αντισυνταγματικό αποτέλεσμα αφενός της μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2010-2012 και αφετέρου τον διπλό υπολογισμό των μοριών για την υπηρέτηση σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες. Συνέχεια ανάγνωσης Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ένας «ευέλικτος» εργαζόμενος.

Ένσταση αναπληρωτών κατά προσωρινών Πινάκων 2015-2016

Λόγω της δεδομένης αγωνίας χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδαν να εξανεμίζονται οι κόποι και η προϋπηρεσία ετών, με την έκδοση της υπ” αριθμ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ. Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ανάρτηση ενδεικτικών πινάκων, προτείνεται η κατάθεση, μετά την ανάρτηση των προσωρινών Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών, η οποία προσδιορίζεται για κάθε περίπτωση για μετά τις 30/8/2015 και εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στις οικείες Διευθύνσεις Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, του επισυναπτόμενου στην παρούσα υποδείγματος ένστασης, με αίτημα η Διοίκηση να διορθώσει την οριστική τους κατάταξή, χωρίς την εφαρμογή της αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014, (ΦΕΚ 189/Α΄/16-9-2014). Το αρχείο μπορεί ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να το εκτυπώσει και αφού το ενημερώσει με τα προσωπικά του στοιχεία, να το καταθέσει, εμπροθέσμως, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Για προβολή ή/και εκτύπωση του αρχείου πατήστε εδώ.

Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης

Δικηγόρος

ΑΣΕΠ ή προϋπηρεσία;

Ένα από τα πλέον επίκαιρα, ενδιαφέροντα και συναρπαστικά, από νομικής απόψεως, ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην χώρα μας, είναι το ζήτημα της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το ζήτημα ήρθε να ανακινήσει με το πλέον δραματικό τρόπο η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26/11/2014 (εφεξής ΔΕΕ) αλλά και η υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ). Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΕΠ ή προϋπηρεσία;