Αρχείο κατηγορίας Νομολογία

Α.Π. (Β1 Πολιτικό) 677/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1’ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Στυλιανή Γιαννούκου, Χαράλαμπο Μαχαίρα και Νικόλαο Τσάκο, Αρεοπαγίτες.

Συνέχεια ανάγνωσης Α.Π. (Β1 Πολιτικό) 677/2017

Αναδρομική απαλλαγή από εισφορές του ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓIΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14436/ΚΥ/2016

 Ο …………………, Επιτ. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρμόδιος για την εκδίκαση των ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (π.δ. 78/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2, εδαφ. β’ του Ν. 4075/2012, που ορίστηκε με την αριθ. 1376/1/5-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

Συνέχεια ανάγνωσης Αναδρομική απαλλαγή από εισφορές του ΟΓΑ

Απόρριψη δικαστικής προστασίας αλλοδαπού, λόγω τέκνου…

…. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

…………………..

Συνήλθε στις …… 2016.

Για να κρίνει κατ’ άρθρο 30 παρ. Ζ εδ. τέταρτο του ν.3907/2011 αίτηση ανάκλησης (…………………..):

του L.. (επώνυμο) D… (όνομα) του R…., υπηκόου τρίτης χώρας (Αλβανίας)

κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συνέχεια ανάγνωσης Απόρριψη δικαστικής προστασίας αλλοδαπού, λόγω τέκνου…

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας, σε αλλοδαπό καθώς η σχετική άρνηση της ΔΟΥ συνιστά πράξη μη νόμιμη και ακυρωτέα. Η απαλλαγή από τον ως άνω φόρο παρέχεται, όχι µόνο σε Έλληνες υπηκόους, αλλά γενικώς σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18509/2014

ΤΟ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 26ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Άκυρη απόλυση εγκύου

Αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης εργαζομένης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της – Άγνοια της εγκυμοσύνης από τον εργοδότη – Μη κοινοποίηση επιμελεία εργοδότη της οικειοθελούς αποχώρησης στην εργαζόμενη – Μισθοί υπερημερίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  2519/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 11/10/2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: ………., η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Τζαμτζή Παναγιώτη.

Των εναγομένων: ……………….. Συνέχεια ανάγνωσης Άκυρη απόλυση εγκύου