Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Παναγιώτης Νικ. Τζαμτζής κατάγεται από τον Μεσαγρό Λέσβου. Απόφοιτος του 4ου Λυκείου Μυτιλήνης Λέσβου, της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάστηκε με το δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Εξαρχουλάκου & Συνεργατών, απασχολούμενος με υποθέσεις ποινικού, αστικού και διοικητικού Δικαίου. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με δυνατότητα παράστασης ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ίδιος παρέχει υπηρεσίες ως νομικός σύμβουλος νομικών προσώπων, εταιρειών και συλλόγων, με ειδίκευση σε ζητήματα διοικητικού δικαίου (υποθέσεων πολεοδομικής, εκκλησιαστικής και εκπαιδευτικής νομοθεσίας) καθώς και εργατικού δικαίου (ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου).

Επιπλέον μέχρι και σήμερα είναι νομικός σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς καθώς και εξωτερικός συνεργάτης ανώνυμης εταιρείας Leasing.