Υποθέσεις Εργατικού Δικαίου

Ο κλάδος του εργατικού δικαίου, ατομικού και συλλογικού, αποτελεί ενδεχομένως το μέρος του Δικαίου, που περισσότερο από άλλα επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Το δίκαιο για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, από την μεριά είτε του εργαζόμενου είτε του εργοδότη, είναι το πλαίσιο για την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας με σεβασμό στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών. Οι σύγχρονες συνθήκες διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, ιδίως μετά τον Ν. 4093/2012, συνιστούν μια βίαιη ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων, κάτι που κάνει επιτακτικότερη την όσο τον δυνατόν αρτιότερη, πιο εμπεριστατωμένη και κυρίως αποτελεσματικότερη, δικαστική ή/και εξωδικαστική, υποστήριξη των θιγόμενων μερών.

Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία και τα εχέγγυα για μια τέτοια εκπροσώπηση των εντολέων μας, φυσικών και νομικών προσώπων, τόσο στο πλαίσιο ρύθμισης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο παροχής νομικών υπηρεσιών σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και εταιρείες.