Εξωδικαστικές ενέργειες και Γνωμοδοτήσεις

Η δεδομένη δικαστηριακή μας εμπειρία δεν μας απαγορεύει, αντιθέτως μας παρακινεί και υποστηρίζουμε και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των εντολέων μας. Η ρεαλιστική θεώρηση της ήδη βεβαρημένης δικαστηριακής πραγματικότητας και η ταυτόχρονη εμπιστοσύνη μας προς τα νέες μορφές επίλυσης των διαφορών, μέσα από θεσμούς όπως η Διαμεσολάβηση, μας επιτρέπουν να προτείνουμε ανάλογους τρόπους εξωδικαστικής διευθέτησης τους.

Στο πλαίσιο αυτό διεκπεραιώνουμε:

  • Εξωδικαστικές υποθέσεις, όπως την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και άλλων αυθαίρετων χώρων, την διαμεσολάβηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Τραπεζικά Ιδρύματα,
  • Θέματα ακινήτων, ελέγχους υποθηκοφυλακείων, επίβλεψη διαδικασιών χορήγησης δανείων από Τράπεζες ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας,
  • Εκπροσώπηση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας και
  • Κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών.

Επιπρόσθετα και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό μερίδιο των υποθέσεων του γραφείου αποτελεί η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα:

  • Εργατικά,
  • Ασφαλιστικά και
  • Πολεοδομικά.